كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مهاجر از خليج فارس

مهاجر از خليج فارس
[ شناسنامه ]
طعم شيرين ع م ه شدن! ...... پنج شنبه 89/3/6
جاتون خاي! ...... يكشنبه 89/2/19
فرق يك معلم با يك كامپوتر! ...... يكشنبه 89/2/12
خانوم خيلي مخلصيم ...... جمعه 89/1/6
وقتي مثل همه نباشي ...... يكشنبه 89/1/1
دلم تنگه ... ...... شنبه 88/12/22
دوران شر و فتنه و طوفان حيرت است ... ...... پنج شنبه 88/11/1
تگرگ اول محرم ! ...... شنبه 88/9/28
بالاخره ما رو هم طلبيدي؟!... ...... دوشنبه 88/9/2
شاعر غربي نگو ! بگو ..... ...... چهارشنبه 88/8/6
هم عجيب - هم غريب - هم رمانتيك! ...... دوشنبه 88/7/27
بهر خدا گرد گناهان تو مگرد ...... چهارشنبه 88/7/22
بي لياقتي! ...... پنج شنبه 88/7/16
پامنار رو عشقه! ...... يكشنبه 88/7/12
كلاس اولي ها! ...... شنبه 88/7/4
   1   2   3   4   5      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها